Bagaimana anda tahu mengenai Anugerah Pilihan Pembaca 2019?
 Lain-lain (Sila nyatakan) 
Lengkapkan ayat ini (maksima 15 perkataan):
Saya suka Anugerah Pilihan Pembaca kerana:
Nama:
NRIC (Baru) / No Paspot:
Alamat:
Telefon
Telefon Bimbit:
Rumah:
E-mail:
Tarikh Tutup: 5 Mei 2019
Dianjurkan serentak bersama:

1 - 9 Jun 2019
Kuala Lumpur
Convention Centre
10pagi - 10malam
 
 
Terma & Syarat :- Pertandingan ini adalah terbuka kepada semua pembaca, kecuali kakitangan dan keluarga terdekat pekerja Popular Book Co (M) Sdn Bhd / CD-RAMA / HARRIS / pengedaran, agensi pengiklanan & promosi yang berkenaan. Anda hanya berhak untuk menerima satu hadiah sahaja. Borang penyertaan yang tidak lengkap atau melanggar peraturan akan terbatal secara automatik. Keputusan juri adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. Pemenang akan dihubungi melalui telefon atau emel. Pembiayaan untuk mengambil hadiah adalah ditanggung sepenuhnya oleh Pemenang. Hadiah tidak boleh ditukar ganti kepada wang tunai. Semua penyertaan akan dijadikan hak milik Popular Book Co (M) Sdn Bhd. POPULAR berhak untuk menggunakan nama pemenang, borang serta & gambar untuk membuat sebarang publisiti & pengiklanan tanpa pemberitahuan kepada pemenang dan peserta. Untuk menyertai dalam peraduan ini, peserta perlu mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh panel juri Popular Book Co (M) Sdn Bhd. Peserta pertandingan ini bersetuju untuk memberikan data peribadi bagi menyertai pertandingan ini. POPULAR Book Co (M) Sdn Bhd boleh menambah data peribadi ini kepada pangkalan data, dan akan diproses dengan sulit dan mengikut Akta Perlindungan Data.

Copyright © 2019 Popular Holdings Ltd. All rights reserved